Disclaimer

WAARDEVAST BV STREEFT ER STEEDS NAAR OP ZIJN WEBSITE BETROUWBARE EN ACTUELE INFORMATIE TE VERMELDEN.

WaardeVast BV staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van op de website, www.waarde-vast.nl, gepubliceerde informatie, onder meer wat betreft het op de website geplaatste woningaanbod. Het vorenstaande geldt tevens ten aanzien van informatie die niet rechtstreeks, doch indirect middels de website ter beschikking van de websitebezoeker wordt gesteld, zoals in de vorm van brochures die middels e-mail of post aan de websitebezoeker worden verstuurd. Druk- en zetfouten worden voorbehouden.

De informatie op de website wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. WaardeVast BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren en kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

WaardeVast BV kan voorts niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. WaardeVast BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. WaardeVast BV aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door WaardeVast BV worden beheerd en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar www.waarde-vast.nl. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Het is de bezoeker verboden enige inhoud van de website te bewerken of te kopiƫren. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de vormgeving, werking, beelden en overige inhoud van de website worden door WaardeVast BV voorbehouden. De website, de vormgeving daarvan en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van WaardeVast BV dan wel derden. De bezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van WaardeVast BV ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.